GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ LÀM MÁT HIỆU QUẢ
GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ LÀM MÁT HIỆU QUẢ
QUẠT CÔNG NGHIỆP
TIÊU CHUẨN ĐỘNG CƠ HIỆU SUẤT CAO IE3
TIÊU CHUẨN ĐỘNG CƠ HIỆU SUẤT CAO IE3
MÁY BƠM WILSON
Công suất từ 0.75Kw 1HP đến 110Kw 150HP
XEM THÊM
TIÊU CHUẨN ĐỘNG CƠ HIỆU SUẤT CAO IE2, IE3
TIÊU CHUẨN ĐỘNG CƠ HIỆU SUẤT CAO IE2, IE3
WINSTON MOTOR
Công suất từ 0.37Kw 0.5HP đến 200Kw 340HP
XEM THÊM
QUẠT CÔNG NGHIỆP
QUẠT CÔNG NGHIỆP
QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG
Kích thước từ 300x300cm, 400x400cm,...đến 1530x1530cm
XEM THÊM

MÁY BƠM NƯỚC WILSON

Máy bơm nước công nghiệp & dân dụng

Original price was: 18.348.300 ₫.Current price is: 18.100.000 ₫.
Original price was: 17.717.400 ₫.Current price is: 17.480.000 ₫.
Original price was: 10.707.300 ₫.Current price is: 10.560.000 ₫.
Original price was: 10.964.700 ₫.Current price is: 10.820.000 ₫.
Original price was: 9.933.300 ₫.Current price is: 9.800.000 ₫.
Original price was: 7.627.500 ₫.Current price is: 7.530.000 ₫.
Original price was: 5.200.200 ₫.Current price is: 5.130.000 ₫.
Original price was: 5.080.500 ₫.Current price is: 5.010.000 ₫.
Original price was: 4.459.950 ₫.Current price is: 4.400.000 ₫.
Original price was: 3.955.050 ₫.Current price is: 3.900.000 ₫.
Original price was: 19.911.000 ₫.Current price is: 18.630.000 ₫.
Original price was: 14.333.000 ₫.Current price is: 13.410.000 ₫.
Original price was: 10.075.000 ₫.Current price is: 9.423.000 ₫.
Original price was: 9.865.000 ₫.Current price is: 9.270.000 ₫.
Original price was: 7.826.000 ₫.Current price is: 7.317.000 ₫.
Original price was: 7.796.000 ₫.Current price is: 7.290.000 ₫.
Original price was: 6.687.000 ₫.Current price is: 6.255.000 ₫.
Original price was: 5.638.000 ₫.Current price is: 5.274.000 ₫.
Original price was: 5.428.000 ₫.Current price is: 5.076.000 ₫.
Original price was: 5.308.000 ₫.Current price is: 4.950.000 ₫.
Original price was: 4.288.000 ₫.Current price is: 4.005.000 ₫.

MOTOR WINSTON

Các loại động cơ điện 1 pha & 3 pha

Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 3.150.000 ₫.
Original price was: 2.850.000 ₫.Current price is: 2.750.000 ₫.
Original price was: 2.940.000 ₫.Current price is: 2.850.000 ₫.
Original price was: 1.700.000 ₫.Current price is: 1.650.000 ₫.
Original price was: 7.100.000 ₫.Current price is: 4.615.000 ₫.
Original price was: 6.400.000 ₫.Current price is: 4.160.000 ₫.
Original price was: 4.600.000 ₫.Current price is: 2.990.000 ₫.
Original price was: 3.630.000 ₫.Current price is: 2.359.500 ₫.
Original price was: 2.850.000 ₫.Current price is: 1.852.500 ₫.
Original price was: 2.450.000 ₫.Current price is: 1.592.500 ₫.
Original price was: 1.995.000 ₫.Current price is: 1.296.750 ₫.
Original price was: 1.950.000 ₫.Current price is: 1.267.500 ₫.
Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 1.170.000 ₫.